سایر محصولات


سایر محصولات ما و کشورهای سازنده ی آنها

اسید سیتریک خشک و آبدار چین
ستیل الکل مالزی
SLS هانسمن بلژیک و سوریاکم مالزی
متابی‌سولفیت BASF آلمان
لانولین جامد اسپانیا، اروپا و چین
لانولین اتوکسیله ایتالیا و هند
روغن نارگیل مالزی، فیلیپین و اندونزی
کوکونات دی اتانول آمید چین
بتائین چین
صمغ زانتانگام چین
اسید چرب نارگیل مالزی و اندونزی
دکسپانتنول (ویتامین ‌B5) چین
اوسرین چین
منتول چین
دکستروز چین
پلی کوآرتونیوم ۷ و ۱۰ چین
CMC سکول چین
اکسید تیتان MAP انگلیس و هند
آیروزیل WACKER چین
اسکوربیک اسید (ویتامین C) چین
پلی سوربات ۲۰ و ۸۰ چین
سیترات سدیم چین
آب اکسیژنه ترکیه
تری اتانول آمین چین
ستریمونیوم کلراید چین
EDTA دو سدیم و چهار سدیم چین

English